شایعه نیست خبر دیوونگیم

شایعه نیست خبر ِدیوونگیم
بی تو انگار که مریض ِزندگیم
انقدَرَ حال و هوام از تو پره
که دلم هیچ جور ازت نمیبرُه
خیلی وقته که جای ِخالی ِتو
داره احساسمو زخمی میکنه
هی میپرسم از خودم چطور دلت
میتونه این همه بی رحمی کنه
وقتی تو حرف میزنی حواس من
دنبال ِیه میــــــــــم مالکیت
اینا که میگم از احـــــول خودم
باورت شه همــــــــه واقعیت
تو چه میدونی چه حالی ِ دلم
توی طوفان ِهجوم ِولــــولم
انقدرَ به هر دری زدم برات
که زمین خوردم نیفتم از چشات
تقصیر ِتو نیست اینا جرم منه
که سکوتم دیگه دم نمی زنه
هرچی دور میشی و رد میشی ازم
این منه دیوونه دل نمی کنه
شرح حالمو بخوام بهت بگم
حکُم ِیه درد بدون مرز ِ
هرچی که هست بذار باشه آخه
به تماشا کردنت می ارزه

اشتراک گذاری :

توییتر
تلگرام
واتساپ